Sutok Environmental Engineering

כיצד ניהול פסולת יכול לסייע לעסק שלך?

פינוי פסולת וניהול פסולת הינם חלק אינטגרלי בשמירה על הסביבה. פינוי פסולת נעשה לאתרים יעודיים, בהם הפסולת נשמרת בצורה אטומה, כך שלא תהיה דליפה של מזהמים לסביבה, זאת על מנת למנוע נזק סביבתי ובפרט זליגה של מזהמים אל הקרקע ומי התהום. בכל יום מיוצרים ברחבי העולם מליוני טונות של פסולת נוזלית ומוצקה. קיים מגוון רחב של טכנולגיות לפינוי וטיפול בפסולת מוצקה, אך עם זאת, גם כיום, ישנה כמות נכבדת של פסולת מוצקה המגיעה בסופו של דבר לאתרי הטמנה.

פינוי פסולת נעשה בשיטות שונות, על פי סוג הפסולת ומאפייניה. סיווג הפסולת נעשה על פי מאפייניו הפיזיקליים, כימיים וביולוגיים של החומר, וכן על פי מצב הצבירה- פסולת מוצקת או נוזלית. פסולת נוזלית היא למעשה מי שפכים, אשר מכילים לעיתים רמות גבוהות של מלחים מומסים, חומרים אורגניים ומתכות. פסולת המוגדרת כאינה מסוכנת, אינה מהווה איום מיידי לבריאות האדם או לסביבה. קטגוריה זו לרוב כוללת בתוכה את הפסולת הביתית. פסולות מסוכנות הן דליקות, מגיבות בקלות או בעלות פוטנציאל ליצירת תשטיפים רעילים.

ייצוא פסולת היא דרך נוספת לפינוי הפסולת. על אף שקיימות מספר דרכים לפינוי פסולת, שיטת ההטמנה עדיין מאוד נפוצה, בעיקר משום שהיא זולה. במקרים בהם ההטמנה אינה נעשית באופן ראוי, הדבר יכול לגרום לזליגה של מזהמים אל הסביבה, ובמקרים חמורים אף לזיהום של מי השתייה ופגיעה באיכותם. ייצוא פסולת יכול להוות פתרון מוצלח הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית, במקרים בהם במדינה (בה נוצרת הפסולת) לא קיים טיפול ראוי לפסולת או שהטיפול קיים אך יקר מאוד. דבר זה נכון בפרט במקרים של פסולת מסוכנת; לעיתים בשל ניהול לא נכון של הפסולת או ניסיון לחסוך בכסף, פינוי של פסולת מסוכנת נעשה באופן לא מיטבי. פינוי של פסולת מסוכנת באופן לא נכון עלול לגרום לבעיות סביבתיות שונות, ביניהן אפילו פיצוצים ורעידות אדמה.

ייעוץ סביבתי יכול לסייע לעסקים לבחור בשיטת פינוי וטיפול המיטבית עבור הפסולת שלהם. הדבר יסייע במניעת מפגעים סביבתיים, ויכול גם להביא לחיסכון בכסף, בין אם על ידי חסכון של קנסות מידי הרשויות ובין אם על ידי שימוש בעקרונות של כלכלה מעגלית וייצוא פסולת למשל, שיכולים להביא לניהול כלכלי יעיל יותר של העסק וחיי המוצר.

חברת "סוטוק הנדסה סביבתית" עוסקת בייעוץ, תכנון וניהול של פרויקטים סביבתיים. החברה מובילה את מהפכת הכלכלה המעגלית בתעשייה הישראלית. סוטוק מאפשרת ללקוחותיה להפוך אתגרים סביבתיים לרווח, על ידי שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ועבודה לצד חברות התכנון, ייעוץ וטיפול בפסולת הגדולות בעולם.

Keywords

ייצוא פסולת

Authors articles

Other articles